Kalender 2016

Vår kalender för 2017 hittar du här.


Fjolårets spelningar (OBS! 2016)


Pliktspelningar ägde rum 19/3 Soldaterinran, 29/5 Veterandag,  3/6 Medaljceremoni, 25/9 KFÖ utryckning och  22/10 höstmiddag.Januari 2016

13/1 Rep (MK)

20/1 Stämrep

23-24/1 Helgrep

27/1 Rep (MK)


Februari 2016

3/2 Stämrep

17/2 Stämrep

20-21/2 Helgrep

24/2 Stämrep


Mars 2016 

2/3 Rep MK

9/3 Stämrep

16/3 Rep MK

19/3 Soldaterinran, hel kår. livk. GMU 1 (MK) – PLIKTSPELNING.

23/3 Rep MK

30/3 Stämrep


April 2016

6/4 Rep MK

9-10/4 Helgrep (MK) inkl gästrepetitör Nils-Åke Nilsson.

9/10 Årsmöte i samband med helg-repet.

13/4 Stämrep

20 alt. 21/4 Avslutningsceremoni GMU (Dagtid MK)

23/4 Konsert Stadsbiblioteket, Halmstad.

27/4 Stämrep


Maj 2016 

4/5 Rep MK

11/5 Stämrep

14/5 Parad med kamratföreningen länken, hel kår (MK).

18/5 Rep MK

25/5 Stämrep

28-29/5 Helgrep (MK)

28/5 Halmstadgillet

29/5 Veterandag (dagtid – MK i Norre Katts park) – PLIKTSPELNING


Juni 2016

1/6 Rep MK

3/6 Medaljceremoni (Tidig kväll + Tapto) – PLIKTSPELNING

6/6 Nationaldagen (MK) + Kväll

8/6 Stämrep

11/6 Repdag (MK)

15/6 Rep MK

18/6 Regementets dag – EJ spelning

22/6 Sommaravslutning Lv 6, förmiddag, hel kår, parad – OBS datum! 

22/6 Stämrep

28/6 Rusthållet (MK) – OBS datum! 

29/6 Rep MK


Juli 2016

13/7 Rep MK, 18:30-21:00

16/7 Veteranmarsch. Mer information här

23/7-24/7 Stavförarkurs för intresserade


Augusti 2016

3/8 Stämrep, kl 18:30-21:00

9/8 Militärt Livräddnings-VM.  Samlingsmusik samt fanfar. Mer info här.

10/8 Rep MK, kl 18:30-21:00

12/8 Avslutningsceremoni FOK livkomp & soldaterinran GU NY HAGS (trumpet/trumma)

14/8 Livräddnings-VM. Avslutningskonsert.  (MK)

17/8 Stämrep Brass

24/8 Stämrep Träverk

27/8-28/8 Rephelg, hel kår, Musikhuset kl 10:00-16:00

27/8 Fyrverkerimusiken i Halmstad. Egen konsert samt avslutningskonserten.


September 2016

7/9 Stämrep Brass

21/9 Stämrep Träverk

25/9 KFÖ utryckningsceremoni (dagtid – MK) – PLIKTSPELNING. Mer info här.


Oktober 2016

1/10-2/10 Rephelg, hel kår, Musikhuset. Kl 10:00-16:00.

12/10  Rep Hela musikkåren

13/10 Soldaterinran – mer info här.

22/10 Höstmiddag (kvällstid Tapto– MK) – (PLIKTSPELNING) – Mer info här.

24/10 FN-dagen (enbart trumma och trumpet)

26/10 Stämrep Träverk

29/10-30/10 Rephelg, hel kår, Musikhuset kl 10:00-16:00. Övn Julavslutn o Nyårskonsert.

 

November 2016

9/11 Stämrep Brass

23/11 Stämrep Träverk


December 2016

3-4/12 Rephelg, hel kår,  Musikhuset. 10:00-16:00

8/12 (torsdag v 49) – Soldaterinran - mer info här.

12/12 Julavslutning i S:t Nikolaikyrkan (dagtid) OBS! Nytt datum! Mer info här.

14/12 Stämrep Brass

XX/12 Mellandagsrep inför Nyårskonserten.


Med reservation för ändringar.